U bevindt zich hier: Downloads > Praktische informatie

Praktische informatie

A

ANBI-status

Onze school is een ANBI-instelling. In de bijlage vindt u gegevens die voor deze status van belang zijn.

Download+PDF+Button ANBI

 

B

Brigadieren

Bij de oversteekplaats aan de Edeseweg staan voor en na schooltijd brigadiers om het oversteken van onze leerlingen te begeleiden. Het rooster van ouders en leerlingen publiceren we ook op onze website

Download+PDF+Button Rooster brigadieren week 11-18

H

Huiswerk

Download+PDF+Button Huiswerkbeleid

 

J

Jaarverslag

Download+PDF+Button Jaarverslag en jaarrekening 2016

 

N

Nieuwe leerlingen

Wanneer een kind twee jaar is geworden is de tijd aangebroken om het aan te melden voor onze school. U kunt over de aanmeldingsprocedure meer lezen in onze schoolgids.

Download+PDF+Button Aanmeldingsformulier

 

O

Ondersteuningsprofiel

In dit ondersteuningsprofiel vindt u informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes.

Download+PDF+Button Ondersteuningsprofiel 2017-2018

 

Overblijven

Voor leerlingen die ver weg wonen en voor wie de pauze tussen de middag te kort is om naar huis te gaan bestaat de mogelijkheid om op school te blijven eten. Sinds 2010-2011 vragen we van een categorie ouders binnen een bepaalde straal rondom de school een vergoeding van €1,50 per kind per keer. We doen dit via zogenaamde overblijfstrippenkaarten. Ieder jaar organiseren we een overlegmoment met de overblijfouders. Naar aanleiding van dit overleg actualiseren we de werkwijze rondom het overblijven. De meest actuele informatie leest u in het document ‘werkwijze overblijven’.

Download+PDF+Button Overblijfrooster januari – juli 2019

Download+PDF+Button Plattegrond Wekerom

Download+PDF+Button Werkwijze overblijven

 

P

Privacyverklaring

Via de privacyverklaring informeren we u over ons beleid t.a.v. het verzamelen van persoonsgegevens, e-mail, cookies, beveiliging en wat uw rechten zijn.

Download+PDF+Button Privacyverklaring

Download+PDF+Button Toestemmingsverklaring foto’s en video’s

S

Seksuele vorming

In groep 1 tot en met 8 worden er aan de hand van de methode Wonderlijk gemaakt lessen seksuele vorming gegeven. Door deze lessen worden de kinderen van jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun eigen lichaam en hoe wonderlijk de Heere ons allemaal geschapen heeft. Verdere belangrijke onderwerpen zijn omgaan met elkaar, een Bijbelse invulling van seksualiteit en weerbaarheid in bedreigende situaties.

We vinden het belangrijk om hier ook op school aandacht aan te besteden. We gaan er daarbij vanuit dat er ook thuis (juist thuis) over gesproken wordt. De methode biedt per schooljaar een aantal lessen voor de groepen 1 tot en met 8. Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn dat drie lessen en voor de groepen 7 en 8 zijn dat zes lessen per jaar. Hieronder kunt u de ouderbrieven downloaden.

Download+PDF+Button Handreikingen voor ouders

Download+PDF+Button Brief ouders groep 1

Download+PDF+Button Brief ouders groep 2

Download+PDF+Button Brief ouders groep 3

Download+PDF+Button Brief ouders groep 4

Download+PDF+Button Brief ouders groep 5

Download+PDF+Button Brief ouders groep 6

Download+PDF+Button Brief ouders groep 7

Download+PDF+Button Brief ouders groep 8

 

Schoolgids

Een van de manieren waarop onze school de ouders informeert is middels de schoolgids. Eens in de twee jaar verschijnt er een nieuwe schoolgids. Jaarlijks zorgen we voor een actualisering van de persoonsgegevens.

Download+PDF+Button Schoolgids 2018-2019

 

Schoolplan

Voor de jaren 2015-2019 is een nieuw schoolplan vastgesteld: Expeditie wordt vervolgd. Hierin worden onze ambities voor de komende jaren beschreven.

Download+PDF+Button Schoolplan

 

V

Vakantierooster

Download+PDF+Button Vakantierooster 2018-2019

 

Verlof

Voor het aanvragen van extra verlof bestaan landelijke en gemeentelijke spelregels. Alle leerlingen van 5 jaar en ouder vallen namelijk onder de leerplichtwet. Om verlof aan te vragen kunt u het formulier downloaden

Download+PDF+Button Formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek