U bevindt zich hier: Over ons > Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Om optimaal te kunnen functioneren en te ontwikkelen is een goed pedagogisch klimaat van het grootste belang. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor de ouders en het personeel binnen de school. Vanuit onze levensovertuiging willen we de leerlingen en elkaar leren om te zien naar elkaar met normen en waarden die gebaseerd zijn op het grote gebod: ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Samenspelen en samenwerken berusten op principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen en veiligheid.

We hebben hier op verschillende manieren en momenten aandacht voor. In de eerste plaats geldt dat voor de dagopening waar de Bijbel open gaat. Daar houdt het echter niet op. Onze christelijke levensovertuiging en de normen en waarden die we daarop baseren raken alle vakken waarin we onze  leerlingen onderwijzen. Zoals in ons logo zichtbaar is dragen we onze leerlingen in onze hand. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het opvoeden en onderwijzen van de leerlingen.

Het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat doen in de eerste plaats door het geven van lessen in sociale vaardigheden. De thema’s die daarbij aan de orde komen vindt u terug in het hoofdstuk over ons onderwijs. Een open relatie met de ouders komt het klimaat op school ten goede. We staan tenslotte voor dezelfde opvoedingstaak. We vinden het daarom belangrijk om daarin samen met u op te trekken en elkaar te (onder)steunen. We hopen dat we daarin ook op uw steun mogen rekenen.

We vinden het belangrijk dat niet het recht van de sterkste geldt. We geven eerlijk toe dat het soms lastig is om leerlingen hierin te begeleiden. U mag van ons verwachten dat we hier door middel van gesprekken, begeleiding en/of maatregelen zorgen voor een veilig klimaat voor alle leerlingen. We vinden gesprekken met kinderen, maar ook met u als ouders, daarom heel belangrijk. Via berichten uit de media weten we dat pesten op vrijwel alle scholen voorkomt. Het is daarom van het grootste belang dat we pesten direct onderkennen en bespreekbaar maken, in het belang van de leerling die gepest wordt, maar evenzeer in het belang van de zgn. pester(s).

We hebben een aantal basisregels met elkaar afgesproken die in de hele school gelden.

 1. Wij wassen onze handen en laten het toilet netjes achter als we naar de wc zijn geweest;
 2. Wij gaan netjes in de rij staan als de bel gaat;
 3. Wij skeeleren alleen buiten;
 4. Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak;
 5. Wij stappen bij het hek van onze fiets af;
 6. Wij gaan netjes om met de spullen van onszelf en de ander;
 7. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn, maar je kunt wel tegen iedereen vriendelijk zijn;
 8. Wij lopen rustig door de gang;
 9. Wij spreken de meester en juf aan met u;
 10. Wij helpen elkaar als dat nodig is;
 11. Wij blijven in de pauzes op het plein.

In ons pedagogisch en didactisch handelen zullen we zoveel mogelijk recht doen aan de individuele verschillen. Het is van groot belang dat de kinderen onderwijs ontvangen in een veilige omgeving waar respect en belangstelling voor elkaar wordt getoond. Naast het klassikale onderwijs wordt ook het individueel, zelfstandig en samenwerkend leren gestimuleerd. Verschillende didactische werkvormen maken onderwijs aantrekkelijk en zorgen voor aansluiting op verschillen in aanleg en talenten van hoofd, hart en handen.